Vuurloop

Oog in oog staan met hete kolen

 Transformeren hoort bij het leven

Maar naar je eigen leven en karakter durven kijken vergt moed, durf en wilskracht.
Vuurlopen brengt je in contact met oerangsten, oude patronen, gewoontes, ingeslepen normen en waarden.

En juist door die confrontatie aan te gaan doorkruis je jouw beperkingen, sta je aan de start van nieuwe mogelijkheden waarvan je dacht dat je deze nooit zou realiseren.

Neem de ervaring van vuurloop mee in je dagelijks leven en je zal merken dat je inderdaad tot meer in staat bent dan je werkelijk dacht.

Vuurloop bereidt je voor om in beweging te komen en nieuwe stappen te zetten in je leven.
Jouw ‘innerlijk vuur’ zal aangewakkerd zijn!

 Vuur

De tegenstrijdigheid van vuur trekt mensen aan en houdt hen in de ban. Het fascineert boeit en beweegt mensen om de uitdaging ermee aan te gaan.
Het trekt aan en schrikt tegelijkertijd ook af het vernietigt , transformeert en geeft nieuw leven. Mensen hebben altijd al respect gehad voor de krachten van het vuur en voor wat vuur teweeg kan brengen.

Maar vuur is niet enkel buiten ons. Iedereen heeft zijn eigen ‘ innerlijk vuur’ en het aangaan van de confrontatie met dat eigen
innerlijke vuur is waar het bij vuurlopen om gaat. Wanneer je de stap zet om vuur toe te laten in je leven zal je merken dat op momenten
waarop je een andere weg gaat inslaan er ineens een stuwende kracht tevoorschijn kan komen,
daar waar je hem eerder niet had verwacht. 
Alsof het leven zelf voor jou beslist dat het nu tijd is voor actie!

 Geschiedenis

Vuurlopen is een ritueel dat duizenden jaren oud is en in alle culturen werd en wordt gedaan, mensen lopen sinds eeuwen al over hete kolen. Vandaag de dag wordt het nog steeds in eren gehouden op verschillende plaatsen in de wereld.

In Macedonië, Algerije, Egypte, Polynesië en India. Door de Shinto priesters in Japan, de Cherokee en de Zuni Indianen in Noord Amerika, op Sri Lanka, en op de Filippijnen.
Op de Fiji- eilanden lopen meisjes na hun eerste maanstonde over het vuur, om zo over het pad met hete houtskolen naar hun vrouw zijn te lopen.

Medicijnmensen gebruiken het ritueel voornamelijk voor healing zuivering en transformatie. Vuurlopen hoort bij inwijding bij feesten en overgangssituaties Door over het vuur te lopen zetten mensen een bepaalde intentie kracht bij en eren hierbij ook bepaalde krachten.

In de westerse wereld worden vuurlopen meer en meer gedaan voor heling en transformatie en persoonlijke groei.

Door :

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.