Huisregels

 • Hygiëne vinden we heel belangrijk, en zorgen er dan ook voor dat u steeds in een nette behandelruimte terecht komt. Het is prettig als u ook aan uw hygiëne denkt.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor de aanvang van een behandeling worden er een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist, dienen voor aanvang van de behandeling meegedeeld te worden.
 • Wij werken enkel op afspraak. Klik hier voor de verschillende mogelijkheden om een afspraak te maken
 • Wij behouden het recht om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Wij geven geen erotische massages. Wij behouden ons het recht om een behandeling te staken wanneer hiertoe aanleiding wordt gegeven.
 • Roken is niet toegestaan in onze behandelruimte.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hiermee instemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie (bv. lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, medicijngebruik)
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur op voorhand te worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aangerekend.
 • Betalingen gebeuren cash na elke sessie.

Belangrijk
Tijdens de eerste consultatie wordt er aan de hand van een vragenlijst een dossier voor u gemaakt.
Dit om vanaf de eerste behandeling al zo doeltreffend mogelijk te werken.
Ondanks het helende effect van voetreflexologie, kan er bij bepaalde aandoeningen geen behandeling worden uitgevoerd.

 • bij koorts, griep
 • bij breuken aan de voeten die nog niet volledig genezen zijn.
 • bij open wonden aan de voeten.
 • Bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan
 • Bij mensen met een trombose
 • mensen die onder invloed van drugs of alcohol zijn.
 • tijdens de actieve behandelfase van kanker

 

Contacteer ons bij twijfel of vraag advies aan uw huisarts.
Voetreflexologie is een complementaire therapie en vervangt de reguliere geneeskunde niet maar werkt ondersteunend en aanvullend.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.