Bachbloesem therapie

Balans tussen lichaam en geest.

Wat is Bachbloesem therapie?

Bach Bloesemremedies bestaan uit 38 tincturen van bloesems van bomen, struiken, wilde bloemen en planten, ontwikkeld door dr. Edward Bach .
De Bach remedies helpen vooral wanneer wij emotioneel uit balans zijn.
Zij zorgen voor een dieper inzicht, waardoor we weer dichter bij onszelf komen.
De remedies zijn onderverdeeld in zeven categorieën, waarin de 38 verschillende negatieve stemmingen en gemoedstoestanden zijn gerangschikt.

  1. Angst
  2. Onzekerheid
  3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
  4. Eenzaamheid
  5. Overgevoeligheid
  6. Moedeloosheid en wanhoop
  7. Over bezorgdheid om anderen

Tijdens een gesprek wordt meestal duidelijk waardoor je uit evenwicht bent gebracht en welke klachten daardoor zijn ontstaan.

Indien nodig kunnen we dan kijken welke remedies nodig zijn om de balans weer te herstellen.

Een Bachbloesem kan goed gebruikt worden als ondersteuning bij voetreflexologie het versterkt de sessie en kan zo tot het beste resultaat leiden.

Net als veel andere natuurgeneeswijzen richten Bach Bloesems zich niet op de ziekte of de symptomen van de ziekte, maar richten ze zich juist op de individuele persoon.
Bachbloesems werken specifiek in op de emotionele gesteldheid van de betreffende persoon.
De emotionele gesteldheid en gemoedsstemmingen kunnen immers het herstel van de gezondheid in de weg staan en worden vaak ook gezien als een oorzaak van ziekte en kwalen.
Zo kan het voorkomen dat twee mensen met dezelfde fysieke klachten, bijvoorbeeld jicht, beide baat hebben bij andere Bach druppels.

Bach remedies buigen een negatieve houding om in een positieve houding.
Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen tot zelfgenezing gestimuleerd.

Bachbloesem Remedies zijn niet bedoelt om iemands karakter te veranderen, ze zorgen alleen voor meer balans.
Bachbloesems hebben bijzondere eigenschappen.

Je kunt ze qua werking niet vergelijken met de reguliere medicatie, zoals bijvoorbeeld een paracetamol of antibiotica.
Ze kunnen wel in combinatie met deze medicatie gebruikt worden.

Het grote voordeel is dat Bachbloesems niet verslavend werken en geen remmende werking hebben op het bewustzijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.